Jeg har valgt at have få katte herhjemme, dette både pga. strees-relaterede sygdomme, rengøring og ikke mindst kontakten til kattene, for os er det vigtigt at hver enkelt kat for den opmærksomhed den kræver. Da jeg har valgt at opdrætte to racer, kan ovenstående være svært, derfor har jeg valgt at benytte foderværter. Hvilket betyder at nogen af mine avlskatte bor ude hos andre, disse personer er nøje udvalgt, har god erfarring med katte, lever op til mine krav og matcher mine holdninger ang. katteopdræt. Indimellem søger jeg foderværter, og du/I er altid velkommen til at sende en mail og høre nærmere…

At være fodervært…

Som fodervært købes katten til reduceret pris, med det er vigtigt at du er ansvarlig og har tid og lyst til at have et kuld killinger.

Først og fremmest skal du være interesseret i at få en sød og kontaktsøgende kat som selskabskat. Præcis som en hvilken som helst anden killingekøber, skal du kunne give katten et blivende hjem med meget kærlighed.

Der udover, det skal du være interesseret i at bidrage til avlsarbejdet, ved at tage vare på mindst et kuld killingers opvækst hos dig. Måske er du også interesseret i selv at blive opdrætter med tiden og vil lade det komme an på en prøve ved at være fodervært.

Det er vigtigt, at vi kan blive fortrolige med hinanden og få en tæt kontakt.

Katten bor hos dig, men ejes af mig i en aftalt periode. Jeg står for udgifter i forbindelse med avl. Du klarer som fodervært alle hverdagens omkostninger, som alle andre katteejere.

Vi laver en kontrakt, hvor vi aftaler hvor mange kuld katten skal have, og hvad jeg som opdrætter har ret til – hvad der evt. skal ske, hvis der opstår problemer eller ændring i de aftalte planer. Vi aftaler også, hvornår ejerskabet af katten skal overgå til dig og på hvilke vilkår.

Hvis vi kan blive enige, skal du være parat til at påtage dig arbejdet med at have killinger. Du skal være forberedt på, at det kræver tid og engagement, at opfostre et kuld til at blive gode, trygge og sociale katte. Som ejer og opdrætter forventer jeg at være med under drægtigheden, fødslen og opvæksten. Derfor er din geografiske placering afgørende for, om vi kan lave en aftale.

Det er vigtigt for os at katten forbliver indekat el. kun kommer ud i sikrede forhold.